Grupa Twardowski Sp. z o.o.

Adres: Piątkowa 201, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 7343530942

Strona internetowa: www.twadowski.com.pl

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Grupa Twardowski Sp. z o.o. (dalej „Firma”), zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.twadowski.com.pl oraz w ramach działalności handlowej i usługowej prowadzonej przez Firmę.

2. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Twardowski Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piątkowa 201, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343530942.

3. Zbierane Dane Osobowe

Firma może zbierać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania/dostawy
 • Dane dotyczące płatności

4. Cele Przetwarzania Danych

Dane osobowe zbierane przez Firmę są przetwarzane w celu:

 • Realizacji zamówień i świadczenia usług
 • Kontaktu z klientem w sprawach związanych z realizacją zamówień
 • Przesyłania newsletterów i ofert handlowych (tylko po uzyskaniu zgody)
 • Obsługi reklamacji i zwrotów
 • Przestrzegania obowiązków prawnych

5. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody

6. Udostępnianie Danych Osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane:

 • Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Firmy (np. firmy kurierskie, dostawcy usług płatniczych)
 • Organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania)

7. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, a po ich realizacji przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisy rachunkowe).

8. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania swoich danych osobowych
 • Usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Przenoszenia swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: twardowski@twadowski.com.pl.

9. Bezpieczeństwo Danych

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej www.twadowski.com.pl.

11. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt: